Łaźnia z toaletą

Jak pewnie pamiętacie, gdy budowaliśmy nowy namiot i remontowaliśmy podwórze wokół niego to mówiliśmy, że przy namiocie powinno znaleźć się miejsce, które było by toaletą i jednocześnie łaźnią dla wszystkich potrzebujących. Nadszedł czas, aby to przedsięwzięcie zrealizować. Może Was dziwić dlaczego oddzielamy to miejsce od naszego budynku, ale szacunek do osób mieszkających w Domu i brak miejsca w nim wymusza na nas takie rozwiązanie. Koszt tej inwestycji to ok. 40 ooo zł. Prosimy Was o pomoc. Chcemy, aby w ciągu dnia chociaż niektórzy z 200 przychodzących do nas osób mogli skorzystać z toalety i z prysznica. Dziękujemy!