„Kupujcie bez pieniędzy”

„Spragnieni, przyjdźcie do wody, * chociaż nie macie pieniędzy, * przyjdźcie i pijcie z radością.” /por. Iz 55, 1/. To słowa dzisiejszej antyfony na wejście. Te same słowa z księgi Izajasza dostaliśmy pytając Boga czy kupować budynek na rogu al. Monte Cassino i ul.Młyńskiej, aby stworzyć w nim Dom Miłosierdzia Bożego. Dziś mija 9 lat od momentu zakupu Domu.

Od rana trwamy w dziękczynieniu Bogu za ten czas tak obficie wypełniony Bożą Łaską. Dziękujcie Bogu z nami!