Księża w Domu

Przypominamy, że w naszym koszalińskim Domu mieszka dwóch księży, którzy spowiadają godzinę przed każdą Mszą św. (w tygodniu od 18.00-18.50, niedziele 10.00-10.50 i 19.00-19.50). Kapłani dyżurują także w każdy czwartek od godz. 9.00 do 18.00 i przyjmują w tym czasie wszystkie osoby chcące się z nimi spotkać. W razie potrzeby można również kontaktować się telefonicznie: 660 539 514 lub 734 211 199.