Gorąca prośba…

Bardzo prosimy o pomoc finansową! 9 ton śmieci opuściło już budynek, lada dzień otrzymamy pierwszy projekt budynku, nabyliśmy samochód, porządkujemy sprawy administracyjne i przygotowujemy się do większych remontów.

Prosimy mówcie o Domu i proście w naszym imieniu o wsparcie. Bardzo Wam dziękujemy!