Ewangelizacja Nadmorska 2015 w mediach | Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia