Dziewiąte Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

W sobotę 02.06.2018 r., w 11 rocznicę święceń ks. Radka odbyło się Dziewiąte Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Dom Miłosierdzia, w którym wzięło udział 14 osób. Nastąpiła zmiana wiceprezesa i skarbnika. Wiceprezesem został dotychczasowy skarbnik – Zbigniew Jaworski, natomiast funkcję skarbnika przejął Waldemar Ćwiek, długoletni przyjaciel naszego Domu. Po spotkaniu uczestnicy zgromadzenia udali się zobaczyć Dom Miłosierdzia Bożego w Uliszkach i piekarnię. Dziękujemy Ilonie Czeszejko-Jurić za pełnienie funkcji wiceprezesa przez prawie 8 lat. Niebawem na stronie pojawią się dokumenty z tego spotkania.