Dzień Życia Konsekrowanego

W święto Ofiarowania Pańskiego obchodzimy w Kościele także ustanowiony przez św. Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego. W naszym Domu  to szczególny dzień ze względu na wspólnoty Braci i Sióstr Miłosiernego Pana, które powstały w koszalińskim Domu Miłosierdzia Bożego. Wspólnoty tworzą osoby, które na co dzień posługują w naszych Domach, będąc bratem i siostrą dla każdego potrzebującego. W tym dniu szczególnie dziękujemy Bogu za ich powołanie i oddajemy ich Waszej modlitwie.