Dziękujemy bardzo!

Na początku czerwca prosiliśmy Was o wsparcie w związku z brakiem środków na zapłacenie rachunków. Wasz odzew był bardzo szybki, za co z całego serca chcemy Wam podziękować. Dzięki Waszej ofiarności i pieniądzom, które wpłynęły z 1% (73 041 zł) spłaciliśmy długi i możemy na bieżąco pokrywać koszty powadzenia Domu.

Jednocześnie prosimy, abyście o nas nie zapominali, ponieważ lato to czas licznych inwestycji:

  • czyszczenie i malowanie dachu Domu (25 000 zł)
  • nowe szambo na Roli (27 000 zł)
  • dach na Roli (15 000 zł)
  • kaplica na Roli (10 000 zł)
  • trwające nadal prace nad instalacją przeciwpożarową (35 000 zł)

O wszystkich naszych dobroczyńcach pamiętamy w modlitwie.