Dziękujemy!

Dzięki Waszej pomocy udało się zorganizować wczoraj wieczerze wigilijne dla wielu potrzebujących. Bóg zapłać!