Dziękujemy!

Raz jeszcze dziękujemy za Waszą pomoc, która umożliwiła nam przygotowanie 4 wieczerzy wigilijnych, radosne przeżycie Świąt Bożego Narodzenia i opłacenie zaległych faktur i rachunków. Bóg zapłać! Pamiętamyo Was w modlitwie.