Dom w trakcie zakupu | Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia

Dom w trakcie zakupu

Zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego i robimy postępy w sprawach administracyjno-prawnych. Mamy już swój NIP i REGON oraz uruchomiliśmy numer konta – jesteśmy w trakcie zakupu domu.

Prosimy o modlitewne wsparcie!