Czytamy Apokalipsę św.Jana

Dziś kolejne spotkanie z Apokalipsą św. Jana.

Nagranie poprzedniej konferencji: