Czytajmy wspólnie Księgę Nadziei

28.11.2019 r. o godz. 20.00 w naszej kaplicy odbędzie się kolejne spotkanie z Apokalipsą św. Jana.