Czytajmy razem księgę nadziei – nagranie

Prezentujemy nagranie pierwszej konferencji nowego cyklu spotkań z Apokalipsą św. Jana.