Czwartkowe spotkania z księgą nadziei

Nagranie z drugiego spotkania z Apokalipsą św. Jana:

https://youtu.be/xDDsD3huABM