Czwartkowe spotkania z księgą nadziei

Nagranie z drugiego spotkania z Apokalipsą św. Jana: