Boże Ciało

Dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To dla nas szczególny dzień. Najświętszy Sakrament w kaplicy Domu adorowany jest nieustannie do sześciu i pół roku. Kaplicę wypełniają kwiaty. To wyraz naszej ogromnej wdzięczności za tą niezwykłą obecność Pana w Domu. Bez Niego nic nie możemy uczynić.