8 lat adoracji

06.01.2013 r. w naszej tymczasowej kaplicy zainaugurowana została nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu. Po raz kolejny wspominając to wydarzenie szukamy słów, aby wyrazić wdzięczność za ten ogromny dar szczególnej obecności Pana w naszym Domu. O cudach jakie Jezus czyni, kiedy trwamy przed Nim na modlitwie możemy pisać i opowiadać godzinami. 

Odwiedzajcie naszą kaplicę i wylewajcie swoje serca przed Panem!

„Pięknie jest zatrzymać się z Jezusem i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!” (św. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, nr 25).