Porządkowanie terenu w Dąbrowie

Jesteśmy już prawie całkowicie przekonani, że na naszej działce w Dąbrowie (k. Sianowa) stanie Dom dla osób starszych i chorych. Niebawem rozpoczniemy porządkowanie tego terenu.

Prosimy Was o modlitwę o Boże prowadzenie dla tego dzieła.