Wielkopostne głoszenie

Ksiądz Radek, Braci i Siostry wiele głoszą i będą głosić w tym czasie. Już na początku Wielkiego Postu byli na trzech turach rekolekcji, a wiele jeszcze przed nimi. Prosimy o Wasza modlitwę.