Wielka zbiórka pieniędzy na docelową kaplicę w Domu Miłosierdzia

Z początkiem października rozpoczynamy przygotowanie największej sali Domu pod przyszłą kaplicę. W marzeniach chcielibyśmy ją uwieńczyć na Święto Bożego Miłosierdzia. Jest to możliwe, gdyż będzie ona prosta. Prosimy Was bardzo gorąco o pomoc w tworzeniu tego najważniejszego i najpiękniejszego miejsca naszego Domu. Pieniądze można wpłacać na konta Stowarzyszenia z dopiskiem „kaplica adoracji”. Bardzo bardzo Wam dziękujemy!