Wiadomości z Roli

Już dawno nie pisaliśmy o naszym domu na wsi. Liczba mieszkańców waha się między dziesięcioma a piętnastoma. Zagroda tętni życiem- kury niosą dużo jaj, a króliki urosły 🙂 Teren jest pięknie uporządkowany. Choć chwilowo prace remontowe stanęły, to miejsce to jest nieustannie odnawiane. Ten dom stał się miejscem, gdzie zawiązała się wspólnota życia tworzona przez osoby, które poprzez pracę swoich rąk, pracują nad sobą.

 

MBC