Świadectwa Braci i Sióstr

Dla tych, którzy nie mogli być w kawiarni na wrześniowej konferencji, prezentujemy nagranie: