Rośnie w oczach

Na terenie pustelni pojawiła się już bryła kaplicy. Pierwszy domek jest już w gotowy.