Prace w Uliszkach

Cały czas trwają prace w Domu dla kobiet w Uliszkach. Obecnie chcemy wyremontować znajdującą się tam kaplicę.

Zdjęcia: TUTAJ