Pierwsze Siostry!

Ku naszej ogromnej radości, dziś we wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi dwie siostry ze wspólnoty Sióstr Miłosiernego Pana przywdziały habity i rozpoczęły kanoniczny nowicjat. Cieszymy się bardzo, że powstała żeńska gałąź wspólnoty zapoczątkowanej przez Braci.

Polecamy Waszej modlitwie s. Noemi i s. Judytę.

„Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.” Iz 61, 10

Zdjęcia TUTAJ