Otwarcie Kaplicy w Domu opóźnione.

Z racji przedłużonych prac remontowo-budowlanych, otwarcie drzwi Kaplicy w Domu Miłosierdzia, zostaje przeniesione o około miesiąc.

Za zmianę daty przepraszamy dziękując bardzo za wsparcie duchowe i materialne. O nowym terminie poinformujemy jak najszybciej.