Ósmy erem

Obecnie w naszej Pustelni powstaje ósmy erem. Dziękujemy za Wasze wsparcie i prosimy, abyście nadal pamiętali o tym miejscu.