Narodziny do życia w Chrystusie

„Ponad życiem fizycznym stoi życie Boże. (…) Jeśli mam wieść życie w Chrystusie, muszę się do niego narodzić – jest to sakrament Chrztu św. Muszę osiągnąć dojrzałość i przyjąć odpowiedzialności wiążące się z życiem – jest to sakrament Bierzmowania. Muszę się odżywiać, podtrzymywać to Boże życie – jest to Najświętszy Sakrament.” sługa Boży abp. Fulton Sheen.

Dziś, w niedzielę Chrztu Pańskiego o godz. 15.00 w kaplicy naszego Domu na Roli jeden z mieszkańców przyjął Chrzest św., Bierzmowanie i I Komunię świętą. To dla nas ogromna radość. Polecamy go waszej modlitwie.

Zdjęcia z tego wydarzenia TUTAJ