Głosimy Boga Żywego

Jak co roku w czasie Wielkiego Postu głosimy rekolekcje w różnych częściach naszej diecezji i Polski. Druga i trzecia tura rekolekcji dobiega końca, przed nam głoszenie jeszcze w pięciu miejscach. Warto przypomnieć, że głoszenie Ewangelii jest jednym z podstawowych zadań naszego Domu. Prosimy Was w tym czasie o szczególną modlitwę, aby Duch Święty otwierał na Bożą miłość serca osób biorących udział w spotkaniach rekolekcyjnych.