Ewangelizacja

Z powodu pandemii zostały odwołane wszystkie prowadzone przez nas inicjatywy ewangelizacyjne, które odbywały się w naszej diecezji w niezmienionej formie od 15 lat. Mimo to, będziemy robić wszystko co w naszej mocy, aby jak najczęściej głosić Jezusa w naszym mieście. Bracia i Siostry Miłosiernego Pana w różnych miejscach Koszalina będą modlić się śpiewem, głosić Słowo i przepowiadać Ewangelię.