Dziękujemy!

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Chcemy z całego serca podziękować tym, którzy podzielili się, bądź nadal dzielą się swoim czasem z osobami potrzebującymi. Domy Miłosierdzia Bożego działają prawie wyłącznie w oparciu o pracę wolontariuszy. Przez te 7 lat nazbierało się tyle historii ludzi, którzy przyszli do nas, aby ofiarować swoją pomoc, że można by napisać kilka książek – podczas wolontariatu rodziły się miłości, które zaowocowały związkami małżeńskimi, ludzie rozeznawali powołanie do życia zakonnego, odnajdywali swoje pasje i sens życia.

Jeśli chcesz podarować trochę czasu drugiemu człowiekowi – przyjdź i porozmawiaj z nami 🙂

Jako podsumowanie tego dnia zostawiamy Wam modlitwę św. Franciszka z Asyżu:

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając,rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.