Co nowego…

Mija już prawie miesiąc od zakupu Domu.

Obecny czas to liczne sprawy administracyjne, to projekty, w najbliższym czasie to również oczyszczanie Domu z ogromnego bałaganu, który tam teraz panuje. To także czas, w którym zaczynamy nagłaśniać sprawę całego Dzieła w mediach.
Prosimy o wiele modlitwy, o mówienie wszędzie o tym Bożym Dziele i o pomoc w znalezieniu sponsorów.
Niech Bóg Wam błogosławi!

Wczoraj, jak zawsze 13 dnia każdego miesiąca, odprawiłem Mszę Świętą za przyjaciół i dobroczyńców Domu.
W Jezusie,
ks. Radosław Siwiński