18 lat!

To już 18 lat ewangelizacji wioskowych! To niesamowite, że przez te 18 lat kilkudziesięciu kapłanów z setkami ewangelizatorów dotarło do kilkudziesięciu parafii wiejskich, przechodząc przez kilkaset wiosek i kolonii, chcąc ożywić wiarę i wzmocnić nadzieje Życia Wiecznego. Niech Bóg będzie uwielbiony w Tym Dziele! Moglibyśmy napisać ogromne tomy książek opisując przeróżne spotkania, podczas których ludzie pragnęli bardziej Boga i w ufności na nowo zawierzali Mu swoje życie!